logo
 
Các phòng phục vụ Thứ 2 - Thứ 6 
(Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật & Ngày lễ)

 Sáng: 7g30 - 11h30 
 Chiều: 13g00 - 17g00

Bản tin thư viện

Cuộc thi review sách “Tôi Tương lai & Thế giới” là cuộc thi do thư viện Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức dành cho toàn bộ sinh viên của nhà trường với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Đây là hoạt động nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng sinh viên Yersin.
Nhằm giới thiệu quyển sách “Tôi, Tương lai và Thế giới” đến với sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Giúp sinh viên định hướng thái độ, rèn luyện kỹ năng và kiến thức phù hợp với kỷ nguyên 4.0, phù hợp với định hướng đào tạo sinh viên trong chiến lược phát triển Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng sinh viên Yersin; Tạo sân chơi lành mạnh, nhân văn và khuyến khích bạn đọc đến với thư viện. Nay, thư viện Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức cuộc thi review sách “Tôi, Tương lai và Thế giới” cụ thể như sau:

Nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), Thư viện Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tham gia cuộc thi xếp sách nghệ thuật nằm trong chương trình Ngày hội sách do Thư viện Lâm Đồng tổ chức và đạt được giải ba trong hội thi.


Thư viện Trường Đại học Yersin Đà Lạt trân trọng giới thiệu một số cơ sở dữ liệu trực tuyến nhằm hỗ trợ Quý thầy, cô và các bạn sinh viên trong quá trình nghiên cứu và học tập.

Từ ngày 19-23/4, nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam và Ngày bản quyền thế giới, Thư viện Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã tham gia cuộc thi xếp sách nghệ thuật nằm trong chương trình Ngày hội sách do Thư viện Lâm Đồng tổ chức và đạt được giải nhất trong hội thi.


Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe và công tác tốt để đóng góp cho đất nước những tài năng tương lai!
Để tôn vinh ngày Sách thế giới năm 2014, Tổ chức Kỷ lục Guiness Thế giới đã công bố 10 kỷ lục thế giới liên quan đến sách.
Trong bối cảnh phát triển quá nhanh của các phương tiện kỹ thuật số thời đại Internet toàn cầu, các nhà lý thuyết “cực đoan” đã vội sớm đưa ra kết luận về sự cáo chung của hệ thống thư viện. Nhưng trên thực tế mọi việc đã không diễn ra như vậy.
Cán bộ thư viện là nguồn nhân lực không thể thiếu trong bất kỳ thư viện nào, cho dù đó là thư viện truyền thống, thư viện hiện đại, thư viện điện tử, thư viện số… Nói như vậy cũng để khẳng định tầm quan trọng của cán bộ trong việc xây dựng và phát triển thư viện theo xu hướng mới.
Giáo dục đại học gắn liền với việc chuyển giao tri thức và nghiên cứu khoa học. Đầu ra của hệ thống này là đội ngũ trí thức - nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội quốc gia. 
Giới thiệu sách

Copyright © TTC Group. All rights reserved

Top