logo
 
Các phòng phục vụ Thứ 2 - Thứ 6 
(Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật & Ngày lễ)

 Sáng: 7g30 - 11h30 
 Chiều: 13g00 - 17g00

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN 7 - NĂM 2020

20/04/2020

Thực hiện Công văn số 1230/BGDĐT-GDTX ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc tổ chức ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục, thư viện Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức một số hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 và góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường.

CUỘC THI REVIEW SÁCH "TÔI, TƯƠNG LAI & THẾ GIỚI" - NĂM HỌC 2019 - 2020

31/10/2019

Nhằm giới thiệu quyển sách “Tôi, Tương lai và Thế giới” đến với sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Giúp sinh viên định hướng thái độ, rèn luyện kỹ năng và kiến thức phù hợp với kỷ nguyên 4.0, phù hợp với định hướng đào tạo sinh viên trong chiến lược phát triển Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng sinh viên Yersin; Tạo sân chơi lành mạnh, nhân văn và khuyến khích bạn đọc đến với thư viện. Nay, thư viện Trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức cuộc thi review sách “Tôi, Tương lai và Thế giới” cụ thể như sau:


««« | 1 | 2 | 3 | » »»

Copyright © TTC Group. All rights reserved

Top