logo
 
Các phòng phục vụ Thứ 2 - Thứ 6 
(Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật & Ngày lễ)

 Sáng: 7g30 - 11h30 
 Chiều: 13g00 - 17g00

Thư viện, một phần thiết yếu của cuộc sống

13/11/2017

Trong bối cảnh phát triển quá nhanh của các phương tiện kỹ thuật số thời đại Internet toàn cầu, các nhà lý thuyết “cực đoan” đã vội sớm đưa ra kết luận về sự cáo chung của hệ thống thư viện. Nhưng trên thực tế mọi việc đã không diễn ra như vậy.

Cán bộ thư viện cần tự thay đổi trong thời đại hiện nay

13/11/2017

Cán bộ thư viện là nguồn nhân lực không thể thiếu trong bất kỳ thư viện nào, cho dù đó là thư viện truyền thống, thư viện hiện đại, thư viện điện tử, thư viện số… Nói như vậy cũng để khẳng định tầm quan trọng của cán bộ trong việc xây dựng và phát triển thư viện theo xu hướng mới.

Copyright © TTC Group. All rights reserved

Top