logo
 
Các phòng phục vụ Thứ 2 - Thứ 6 
(Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật & Ngày lễ)

 Sáng: 7g30 - 11h30 
 Chiều: 13g00 - 17g00

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ THƯ VIỆN

03/10/2019

Thư viện Trường Đại học Yersin Đà Lạt ra đời từ những ngày đầu thành lập trường (2004) và gắn liền với các bước phát triển của nhà trường.

Copyright © TTC Group. All rights reserved

Top